KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
Načítám...Reklama:

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

Případné reklamace zboží se řídí tímto Reklamačním řádem a příslušnými ustanoveními občanského (obchodního) zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

 1. Kupující je povinen prohlédnout zásilku bezprostředně při jejím převzetí od přepravní společnosti a v případě jejího viditelného mechanického poškození tuto zásilku nepřebírat! V případě mechanického poškození obsahu zásilky je kupující povinen toto reklamovat do tří pracovních dnů u přepravní společnosti nebo neprodleně oznámit prodávajícímu, se zásilkou dále nemanipulovat a zachovat její obal. Pozdější reklamace mechanického poškození zásilky (zboží) již není možné uznat.
 2. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v daňovém dokladu (faktuře) a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do tří pracovních dnů (určující je datum odeslání) písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané.
 3. Prodávající poskytuje záruku pouze na vady vzniklé při běžném používání výrobku (zboží), a to v délce záruční doby poskytované výrobcem, minimálně 24 měsíců.
 4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku, na vady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek, chybnou manipulací (nepostupováním dle návodu) apod. a škody způsobené vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající.
 5. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto vyměněno za stejný, nový kus, případně vrácena již zaplacená částka, pokud zboží již není skladem.
 6. Reklamaci je kupující povinen uplatnit vždy prokazatelnou formou – písemně. K reklamaci je třeba předložit kopii daňového dokladu (faktury), doklad o zaplacení zboží a popsat zjištěné vady. Zboží k reklamaci je kupující povinen zasílat vždy doporučeně a pojištěné. Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo další poškození při přepravě zpět. Prodávající rovněž nemůže akceptovat příjem zboží k reklamaci jeho vrácením zpět zaslaném na dobírku.
 7. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se obrátit na majitele společnosti prodávajícího.
 8. V případě výměny zboží na základě uznané reklamace hradí prodávající výdaje na dopravu zboží kupujícímu.
 9. Při oprávněné reklamaci bude výrobek vyměněn za nový (odeslán) do 2 pracovních dnů v případě, že je zboží skladem, v ostatních případech do 10 pracovních dnů, případně v témže termínu vrácena již zaplacená částka, pokud zboží již není možné vyměnit.
 10. Řešení reklamace odstoupením od smlouvy je možné až v případě, kdy se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiném způsobu řešení. Při odstoupení může kupující žádat vrácení kupní ceny.
 11. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době, a to prokazatelným způsobem – písemnou formou.
 12. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.
2680 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!